ShowcaseImage

Av-Kar’ın hikayesi, ekonomik şartların yetersizliği, siyasal ortamın bozukluğu nedeniyle uzaklara savrulmuş bizlerin; kısacası sosyal, siyasal ve ekonomik yasam koşullarının bize cevap veremediği coğrafyamızdan şu veya bu nedenle ayrılmış, Avrupa’larda göçmen konumunda, Avrupa’dakilerin “yabancı” dediği, Türkiye’dekilerin de “Alamancı” deyip yabancı gördüğü biz, yani Avrupa’daki Karerlilerin de hikayesidir.

Böyle başlayıp yüzlerce sayfalık bir kitap yazmaya kalkışmayacağız.

İki toplum tarafından yabancı görülen insanlar düşünün ve iç dünyalarını söyle bir gözden geçirin; bocalama sürelerinin kaç yıla yayıldığını varın hesap edin, edemezsiniz.

Sözümüz Anadolu’nun en ücra köselerinden savrulmuş insanların üzerine olunca da acıklı, renksiz bir hikâyeyi servis etmemiz beklenir, beklemeyin.

Küçük maddi istemler için buraya gelenler, bir süre sonra bu işin öyle kolay olmadığını anladılar. Bu arada çoluk çocuğa karıştılar, yükleri daha da ağırlaştı. Öyle ağırlaştı ki, kendilerini iki yolun ağzında buldular. İki yol da eve ve fabrikaya açılıyordu. Bir üçüncü yoktu önlerinde. Üçüncü kuşak, “yabancı” ya da “Alamancı” sayılanlarla kendilerini mekânın efendileri sayanların arasında köprü olana kadar… Bu köprüyü kuramayan insanlar hala var.

Ama bu insanların gönüllerinde bunca zaman içinde bir başka arzu, bir başka istem vardı; bu da doğup büyüdükleri vatanına duydukları sevgileriydi. Diyebiliriz ki, bu duygu hiç bir zaman yok olmadı. Üçüncü kuşak daha rahattı, dolayısıyla vatanlarına karşı olan sevgilerini bir anlamda daha cesurca öne çıkardılar ve bu yönde hareket ettiler.

Bu yalnızca Karerlilerden ibaret bir durum değil. Anadolu’nun herhangi bir yerinden gelen insanlarin, bugün Avrupa’da kurulmuş irili ufaklı binleri geçkin dernekleri, örgütleri Karerliler de onlardan geri kalmadı, örgütlenmenin ilk adımın adımını attılar. Hareket ilk etapta 2005 yılında 3 kişiyle başladı, ama bu şayi şimdi yüzlerle ifade edilir düzeyde. Avrupa’da yaşayan Karerlilerin toplam sayısının yaklaşık 800 civarında olduğu düşünülürse, yüzlerle ifade edilen sayılar azımsanamayacak sayılardır.

İlk örgütlenme adımın atıldığı günden bu güne dört yıl geçti Önceleri komite düzeyinde, daha sonra geniş katılımlı toplantılar ve niyabetinde kurum olarak örgütlenmiş durumda ve bu örgütlülük sayıca artıyor ve anlamca her kurum ve kişi tarafından önemseniyor. İlki Frankfurt’ta gerçekleşen dayanışma gecesi, bir anlamda kurumlaşmanın tetikleyicisi oldu. O gecede 150 kişi bir araya geldi; bir yıl sonra ikincisi yine Frankfurt’ta gerçekleşen geceye bu kez 350 kişi; üçüncüsü ise 2008 yılında Bielefeld kentinde gerçekleşti; bu geceye 500’ün üzerinde kişi katıldı.

Bu dayanışma gecelerinden dördüncüsüde; bu yıl yapılacak. Gecenin hazırlıkları şimdiden başladı, hala sürüyor ve yine amaç daha da büyümek ve büyürken de daha örgütlü ve daha programlı bir şekilde, gerek Avrupa’daki Karerlilere, gerekse Karer’deki Karerlilere koşullar elverdiği ölçüde yardımcı olabilmek. En azından bu yönde çabalarımız devam etmektedir.

Bu örgütlenmenin çerçevesi, sadece yan yana gelip, eğlenmek, hasret gidermek olmadığı, bu süre zarfında girdiği uğraşlar, gerek tüzüğü itibariyle, gerekse de yaptığı islerle nihaiyi amacının Karerle bütünleşmek olduğu ve bu aşamada Karer’e neler yapabiliriz sorusu gün geçtikçe bütün arkadaşların üstünde önemle durdukları bir sorudur.

Bu fikir çerçevesinde Karerlileri, dil, inanç, kültür, ekonomi, coğrafi ve tarihi ile birlikte bir bütün olarak ele alınması, bizleri ayakta tutan bütün geleneklerimizin mutlaka yaşatılması gerekiyor. Düzen tarafından yerle bir edilen bir kültür, kendi ayakları üzerinde kalma mücadelesini mutlaka vermeliydi. Yerel örgütlenmenin en önemli özeliğinden biri; kangren olan yöre sorunlarıyla birlikte, o yörenin kültürünü yaşatmak ve onu bütün dünya ya tanıtmaktır. Yasal açıdan söz sahibi olmadan hiçbir şeyin elde edemeyeceğinin bilincinde olarak; 2008 baharında Almanya’da Avrupa Karer Derneği kuruldu.

Resmi olarak bir yıldır Karerlilere ulaşmanın çabası içindeyiz. Karerlilerin büyük ilgisi dahilinde yapılan her etkinliğin takipçisi ve de örgütleyicisi olacağımızı artık her Karerli bilmektedir..Avrupa’da yaşayan Karerlilerin yaşadıkları bölge sorunlarına yaklaşımımız mutlaka çözüme dönük olacaktır. Avrupa’daki Karerlilerin sesi olarak, dünden bir adım daha ileride olduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Başından beri üstünde titizlikle durduğumuz tek şey; bütün Karerlilerin bu birlikteliğe sahip çıkmaları, bütünleşmeleri gerektiğidir. Çünkü, örgütlü olmanın yegane kaynağı insan kaynağıdır. Yani siz Karerliler olmadan, sorunlarıyla birlikte o yörenin kültürünü yaşatmak ve geliştirmek pek kolay olmayacaktır, ancak sizler varsanız Av-Kar var olacaktır. Bu temelde yaklaşım içinde olmayı ilke edinerek Avrupa’da yaşayan bütün Karerlilerle birlikte, bir çatı altında birleşmeye karar verdik. Bizler sizsiz hiçbir şey elde edemeyiz. Avrupa’da ve Türkiye’de sesimizi duyurmak istiyorsak, mutlaka Av-kar’a sahip çıkmalısınız. Av-Kar a sahip çıkmanın tek yolu; mutlaka üye olmak gerektiğini altını çizerek belirtmek istiyoruz. Şimdiye kadar bizleri yalnız bırakmayan, her an desteğini bizlerden esirgemeyen Karer’in bütün güzide web sitelerinin yöneticilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Ahenk içinde dürüst bir çalışmayla birlikte olduğumuz bilmelidir.

Karer’e bir renk daha katilsin anlamında ve bir de bize ait sesimiz olsun anlamında avkar.org adında bir web sitesi kurduk. Avrupa da yaşayan Karerlilerin sesi olmak üzere bu adımı attık.

Av-Kar.de derneğimizin bütün çalışmalarını, o çalışmalar hakkında fikirleri, dernekçilik hakkında her türlü görüşleri, siyasi açılımları; Karer sorunlarıyla bütünleştirerek siz Karerlilerin hizmetinde olacaktır.

Bunun dışında Av-Kar.de  diğer bütün Karerlilerin sesi olmayı da kendine ilke olarak seçmiş. Bu konuda Karerlilerin istem ve amaçlarına uygun her türlü, haber, yorum , makale, ve de diğer paylaşımların yayımlanmasından büyük mutluluk duyacağımızı bilmenizi istiyoruz. Göndereceğiniz her haber, ileti, her resim, her video çekimi, yazı kurulu tarafından günlük olarak incelenip yayınlanacaktır. Avkar.de`un haliyle muhabirleri doğal olarak Karerliler ve onların dostları olacaktır.
Saygı ve sevgilerimizle. Av-Kar Yönetim Kurulu

{module [92]}