ShowcaseImage

Asırlardır toplumuzun öğretilerini yaşadıklarımıza uyarlarken geleceğe daha iyi miras bırakmak için verdiğimiz mücadeleyi geçmiş kuşaklardan devralarak yaşatmaya çalışırız. Asırlardır toplumsal yaşantılara uyarlanarak yaşatılan kültürel birikimler toplumların sosyal ve coğrafık yapılarına uygun hale getirilmeye çalışılır..

Alevi tarihine deyişleriyle, şiirleriyle yön vermiş, Alevi inancına bağlılıklarını yaşamlarıyla kanıtlamış olan yedi ulu ozanın kısa tanıtımı :

Seyit Nesimi

Şah Hatayi

Şubat ayının birinci yarısı, Hızır Orucu ve Hızır Cemi dönemidir.

Hızır, Hıdır ve Elyas, Mezopotamya ve Anadolu olmak üzere çevre bölgelerde süregelen üçlü bir inanç ve yaşam kültüdür. Bu inanç ve yaşam kültü, Alevîlerin inanç ve yaşam felsefesinin bir parçasıdır. Alevîler, Hızır, Hıdır ve Elyas'ın kardeş olduklarını söylüyorlar.

Hormek Aşireti genellikle Kürtçe Dimiliki kolunda konuşan ve bazı bölgelerde Kurmanca da konuşan Alevi İnançlı bir Soy/Aşirettir.Genellikle Tunceli , Varto/Muş, Sivas , Erzincan , Bingöl , Elazığ , Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kayseri, Ardahan, Erzurum İllerinde yaşarlar.Yeni nesiller büyük şehirlerde yaşayıp Aşiretin tüm ileri gelenleri eski zamanlardan beri okumadan yana olmuş ve eğitime önem verip Aşiretçiliğe önemli ölçüde karşı çıkmışlardır.

Muaviye b. Ebü Süfyan hicri 56 ( 676) senesinde oğlu Yezid'e bi'at edilmesini istedi. Böyle bir hal, o zamana kadar arapların ve müslümanların telakkilerine muvafak olmadığı gibi, Yezid de, serbest hareketlerinden dolayi, fasık sayılıyordu ve böyle bir kimsenin halifeliğe namzetliğini kabul etmek mümkün değildi.