ShowcaseImage

Evrûpa’da vanê Kersman. kultêrê made vanê kalê gaxend.

Kûrdîstan’de bacarikê Kurdê Elevî estê  heram Dersim’îde Erzêngan,Gimgim'î de,Çewlêk, Xarpit’te Siwas’te kalê gaxendî pîroz kerdêne.

Helê Dersim’i de tayê cayande asma Kanûne’ra vanê asma Kalê gaxendî.

Wertê  Kurdanê Elevîyan’de cayê kalê gaxendî  zaf serbilindo.

Gerek şarê ma nî kultirê xora wayîr bêvecîyo.

Nî seranê peyênande wertê şarê made Kalê gaxend xo vîra kerdo.

Felsefa Kalê gaxendî de (humanîst’mîye) mordemîye esta.

Mabênê mordemande tê pey kewtîş beno.

Mordemo kî feqîro hal û wextê xo rind nîyo sewa dey tê pey kewtiş danê.

Wextê ma de şewa Kalê gaxend’dî de ma xortan’de ju kerdêne Kalo gaxend wertê dewede ciranan ra gêrêne tayîne tûyi,şekêr,bastik, bulxêr,dêne.

Ma piroyê nînan top kerdêne wertê dewede kamo kî hal û wextê xo rind nîyo mo dêne î cîranan.

Sewata  na roja Kalê gaxend’ra gaxend’ê  şêma û serê sera şêma ebe dilo ganî pîroz kena bi manê weşîyede.

Yaşar Dayanç