ShowcaseImage

Çena kalik` ê Resul Ağa yî, çe simaylan de merde kerd bî. Zaf jiyatî bîye, Qe kes ra ne tersene.. jû roje a û merde xora danepera, zaf hêrs bîya, vazena ke şoro Gimgim, çe mordemane xo. Ne vindena jü bocik´e qişkek jî tey bena.

Roj sono kora tarîde kewta ra. Ware Lolade Qefelina, Ware bewairo, şewa teriyede çevere ju boni kena ya. Ebe bocik´e xo şona hetê kulîndra serê sale de nîşena ro. 
E waxtande fîrarî zaf bî, heş û cinawurî kî zaf bî, düşmantiye (Dijminî) zaf bîye.. tene bîna xo cena. 
Tever a veng eno, o weng ra bocîk laweno. Deste xo dana serê bocîkîra neverdena bilawo.. Kulinde ra qayt kena ke, jü mordem û jû cenike cera ene, jubînde qesekene. 
Merik: “Wakiriye, wakiriye, edî bese, edî bese, ez te dikujim!!..” 
hetane vere ware ene ke Merik xo de şono.
Venge hurdîma zaf berz beno. çever dane ya, zerê holika warî zaf tariyo, kes kesi qe nevene no. çena Resul ağa yi bocık e xo cena sere Salede nişena ro. Deste xo kî nana serê bocikî neverdena blawo. 
Merik ü Cenikekî kewtere jübin, jubînra qesane zawta zaf vane, merik, ceniye dano vere cuya. Qera, qera cenike erzena azmenâ.!! 
merik: - “edî beseee, edî beseee, ez te dikujiiim, ez te dikujiiim...’’ 
merik kardî veceno, keno ya, onceno sere cenike.. çena kalikî ma zaf jîyat bîya, sere sale de tew xo qet nelewnena, deste xo serê kutîkîra kî tew berz nekena. Kutik jî ze wayîrê xo ge veng nedano. xo nelewneno..
Merik, cenike ebe kardî kişeno, xinc keno, keno ju çuyal ceno şono. 
çena kalikî, xeyli manena, goniya cenike hetano kulîndra eno, boye dano. bocik boye ceno, Urzeno ra laweno.. Cenike bocikê xo cena şona tever, a tariyede dorme Wari de qayt kena, kesî nevenena. Bocîke xo cena şona..

A şewe de xo hetane Gameşara cena ra.. Bine Gameşan de beno şodir.. Gameşan de bîna xo cena, kes ra qe ciye nevana, teknena şona Gimgim.. Şona mordemane xo. 
Gele mordeman, gele hevalan, gele biraa, gele waa.. 
ez wazena ki, şima pero pîya, ze çena kalike Resul ağa yî jîyat bene..

Serâ newiye de e be veşiyede bimane.

Ser sala we pîroz be.

Yeni yılda daha cesur olmanız dileği ile.

Emir Ali Kaplanseren