ShowcaseImage

Devrimci Yurtsever insanlık, dünyanın başına bela olan Faşizme karşı düşünsel ve pratik ruhu hayatın her alanında onu özgürleşme sonucuna götürür. Bunu bu gün Afrin için yapmazsak, büyük insanlık davasına ihanet etmiş oluruz, insan onurlu güzel bir gelecek için mücadele etmezse, olanaklarını insanlığın hizmetine sunmazsa o zaten ölmüştür. Çok amansız hain bir düşmanla karşı karşıyayız. Bu  iyi insanlık ile kötü insanlık arasında ki cesaret ile korkaklık arasındaki çatışıktır.

Bütün insanlık ve tarih şahittir ki; İnsanlığı karanlığa götüren Emperyalist barbarlığın temsilci gerici faşist düzenler, devletler, partiler ve şahsiyetsizlerdir.

Büyük insanlık her kese yaşam hakkı tanıyan zülme karşı mücadele edenlerdir.

 Büyük insanlık tarihinin tarihsel diyalektik bağının en zor dönemeçlerinden biri en zor şartlarda teorik, pratik olarak bütün güncel siyasal gelişmelere, insanlık davasına sahip çıkmak önemlidir. Bu nesnel gerçeklikle kendi kaderimizi ezilen halkların gözlerinden görebilmeliyiz. Yeter ki o medeni cesaret olan devrimci yurtsever iradeyi kuşanalım.

 Bizim temel farklılığımız bütün kötü alışkanlıklara karşı sorumluluğumuz işgal ve savaşlarda yok edilen çocuklar, kadınlar, sivil ölümlerine karşı İşgali ve Savaşı durdurabiliriz sözüne her yerde bir anlam yüklemeliyiz.İnsan bir şey yapamıyorsa, önce ağlamalı, sonra isyan etmeli, yanlışlara karşı itiraz etmeli, nefesi kesilmeli”Bu işgal ve savaş benim ve çocuklarımın değil demeli” O yüzden çocuklara güvenmelisiniz, en temiz onlar, en insan onlar, doğru değilse deheyin hele.

Demek ki insanlık duyarlığı için önce çocuklarımız olmak gerekli, aynı mahallede, aynı şehirde, aynı okulda, aynı üniversitede, aynı otobüste, aynı işyerinde, aynı ve ayrı ülkelerde yaşamak ayıp değil, ayıp olan sessiz kalmak

 Bu insanlık tarihinin sorgulama gücüdür. Sorgulama düşünerek insanlaşmaya dönüştürülmesidir. İşte burada insan yaşadığı sistemde ki zihinsel gücün teorik ve pratik insanlaşma zihniyetine varım gerçekliğidir.

 İnsan olmak her şeyden zihniyetin inşasıdır.İşte büyük insanlık yüz yıllardır eğemenlerin boş propaganlarına karşı, düşünerek derinleşmesinin temel olgusu tüm dünyada ezilen bütün halkların özgürleşmesini esas almalarıdır.Faşizm gerçek karakteri hakkabazlıkla çocuklara, kadınlara, sivil halklara karşı yürüttüğü imha, inkar, savaş, göç, ölümdür.

 Özgür insanlık esasen bir özgür insan olma projesidir, bütün insanlığın öne çıkartması gereken şey ;haksız savaş, işgal, yıkım, göç, ölüm, sürgünlere karşı büyük insanlık onuru açısından Afrin’de bütün ülkelerin sessiz kalmasına , AKP ve DAİŞ, EL NUSRA ve onlar destekleyen RUSYA başta olmak üzre bütün işbirlikçi Emperyalist güçlere ve Silah veren Almanya devletine karşı şimdi Afrin olma zamanı diyerek dayanışma gösterme vakti.

 Kobane nasıl yaratıldıysa; Şimdi özgürlük Afrin için dövüşmelidir, emi  cimi yok..

 

Yaşar  ildan