ShowcaseImage

AKP ve MC Faşizmi İşgal ve Savaş oyunu Afrin Halk Direnişi ile bozulunca kudurmuş köpek gibi Tek Din, Tek Vatan, Tek Bayrak ve Kumkapı Ruhu çözüm üretmeyince bu sefer her söz MİLLİ oluverdi. İŞİD, ELNusra ve OSÖ çeteleri ile Erfin’i üç günde işgal edeceğini ekranlardan bütün savaş kurmaylarının ağzında sakız gibi patlayıp durdu.

Yenilgi üstüne yenilgi alan MC MilliFaşizmi kendisine hayır diyenleri gözaltına alıp, önünü açmaya çalışıyor, köşeye sıkıştıkça sivil halkları katletmekten geri dönmüyor, dört bir yanı Kürdistan tarafından kuşatılmış Saray Diktatörlüğü herkesi hizaya çekmeye çalışıyor. BBP, RF, YENİ Parti, MHP ile MİLLİ CUMHURBAŞKANLIĞI üzerine antlaşıyorlar. 

Bütün veriler gösteriyor ki Kürdistan’a Sefer Olur ama Asla Zafer olmaz.Şimdi Erfin Halk Savaşı gösterdi ki bir ulusu ve onun etrafında kenetlenmiş özgürlük güçlerini teslim alamazsın. Teslim alabilmiş olmadığını HDP kongresinde gördük.Toplumsal devrimci muhalefetin bütün bölükleri üzerinden umutsuzluk yaratılırdı. Ama öyle olmadığını gördük.Kendi gölgelerinden korkan asalaklar takımı AKP Saray kapısında hizaya gelirken, direnenler ise meydan okumaya devam ediyorlar. Dostayevki demişti Cesaret Bulaşıcıdır İhanet kadar. Cesaret bu topraklarda bir direniş güzellemesidir.Zindanları tıka basada doldurulsa ki yer kalmadı, bu faşist abluka dağıtılacaktır.Hitler, Mussolini, Salazar, Franco halkları yok etmek için aynı yöntemleri kullandılar, başarabildiler mi hayır. F tipi hücre saldırıları yada tek tip elbiseye karşı 84.96 cezaevleri direnişi ve 19 Aralık direnişi olmasaydı, yani direnilmemiş olsaydı umutsuzluk yayılmazmıydı. Şimdi MC Faşist Erkan’ı Kürt Halkının Ortadoğu denkleminde bütün sömürgeci ve emperyalistleri hedefinde, düşün ki Rojava devrimi bölgenin dengelerini genişleyerek oyunlarını bozdu bütün işgalcilerin, Emperyalistleri yeniden şekillenmeye çalıştırıldığı BOP çökünce bu kez İŞİD devreye sokuldu ancak Emperyalist İŞİD çeteleri karşılarında direnen tek güç olan Kürt Halk Savaşçılarına karşı yenilince başta emperyalistler yeni stratejiler geliştirdiler onları buna iten dünya halklarının sempatisini kazanmış Kürt Halk Savaşçılarıydı....

 7.Haziran’da yenilince oluk oluk kanlarını akıtacağız demişlerdi Suruç katliamını örgütlediler, artık MC Faşizmi için onay verilmişti. 1. Kasım seçimlerinde yine AKP Milli Faşizmini güçlendiren 15. Temmuz kendi iç darbesi birde Emperyalistlerin’de AKP’ye karşı Mülteci Pazarlıkları ile destek sağladılar. Onların hesabını bozan HDK ve HDP güç birliği ile Rojava Devrimci Halk İktidarının nüveleriydi. Sosyal Faşist liberal sol Rojava devrimci kazanımlarını tasfiye edilmesiyle AKP ile hemen hemen aynı düşünerek Kürt Halkının kazanımlarını slogancı emperyalist işbirliğiyle sürdürüldüğü stratejisi izleyerek sosyal sövenizm saflarına düştüler. Peki Erfin’de bütün bölgesel emperyalistler ( Rusya, Almanya, ABD,İngiltere, Fransa, Belçika, askeri savaş örgütü NATO Kürt halkının kazanımlarına karşı AKP Saray Diktatörlüğünün yanında tutum aldılar. Bütün liberal solcular, ulusalcılar, söz anti emperyalistler faşist sömürgeci AKP gibi düşünmeye başladılar”Türkiye’nin ve Ortadoğu sorunun Kürt devrimini görmeyip sömürgecilerin beka sorunu olarak gördüler. Bu Faşizmin işgal ve savaş bekası AKP ve MC bekasıdır, Halkların değil diyemediler. Kürt halkının kendi yazgısını berlirleme hakkını inkar edip işgal ve savaş cephesinde yer aldılar, yada dolaylı destek verdiler.

Alıntı yapmaya gerek yok”Kemal Okutan yada Haziran Meclis’lerine bakmak yeterlidir...

Afrin Halk Savaşı Direnişi işgalci Saray diktatörlüğünü ve Milliyetçi Cephe bölgesel devrimci dinamiklerinin nüveleri birikiyor. Efrin kazanımı İran, Irak, Suriye ve Türk Sömürgecilerinin yerle bir edeceğini bildiklerinden Kürt halkına saldırmak , ezmek, imha etmek amaçları, yani Bahar dalgasının Kürtlerin özgürlük eğilimi işbirlikçi çizgileri ürkütüyor. O yüzden Erfin düşmelidir sözleri ırkçı, şövenist, milli duyguları avutmanın iç malzemesi olarak psikolojik savaş yürütülüyor.

Kürdistan halkının kazanımları AKP tarafından ezilen halklarında kazanımıdır.Direniş sürüyor İspanya İç savaşına katılan 5. Tugaylar gibi şimdi dayanışma siperlerini örme vakti.

 

Ses ol

Işık ol

Dayanışma ol

Bo ji azadi gelle we ye

 

Yaşar ildan